PC Crash simulaties

Bosscha is licentie houder van het computer simulatie programma PC Crash (DSD – Dr. Steffan Datentechnik, Linz). Met dit geavanceerde simulatie programma kunnen diverse ondersteunende activiteiten ten behoevevan de analyse van een ongeval worden geleverd, zoals:

  • Berekeningen
  • Weg / tijd / snelheid  diagram
  • Analyse vermijdbaarheid
  • Botsverloop (meerdere stoten)
  • Grafische voorstelling (3D)
  • Uitloopanalyse
  • Videoanimatie
  • Etc. Etc.