Ongevallen/ Schadeanalyse

Technische beoordeling van sporen, schadebeelden en eindposities ("stille getuigen"), met het oog op het vaststellen van de toedracht van een ongeval.

Tachograafschijf

Het uitlezen van de tachograaf(schijf) zodat bepaalde details (snelheid, vertraging/versnelling, botsmoment, etc.) kunnen worden bepaald.

PC Crash simulaties

Vanuit een te bepalen botspositie/plaats laten doorrekenen naar de eindpositie d.m.v. een simulatie programma, voornamelijk ter bepaling van de botssnelheden.